Vereniging

Als vereniging deelt u onze passie voor tennis, als wij u of uw trainer kunnen ondersteunen dan doen we dat graag. Dat kan zijn voor organiseren van activiteiten of het opzetten van nieuw beleidsplan. Na persoonlijk contact maken we u graag een voorstel op maat.

Omdat we in een dunbevolkte regio wonen, kan het zijn dat niet elke vereniging voor al haar jeugdleden een passende groep heeft. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun passie voor tennis behouden. Tennissen in een groep onder je niveau, of zonder leeftijdsgenoten kan het plezier doen afnemen. Dat is het laatste wat we willen. Wij zijn daarom blij dat wij deze kinderen een plek mogen bieden bij Vechtdal Tennis. Zij kunnen gewoon lid blijven bij de eigen club en lekker meetrainen met kinderen van andere verenigen. Zo behouden we de jeugd voor de tennissport.

Deze manier van samenwerken heeft al geresulteerd in een competitieteam dat bestaat uit 5 leeftijdsgenoten uit 3 verschillende tennisverenigingen. Hoe leuk is dat!

Tennis Vereniging